40. a 50. léta

Zpět

Historický letecký snímek
Takto vypadala naše obec z ptačí perspektivy v první polovině 50. let.
Na snímku (doplněném o současná čísla popisná) je vidět chybějící výstavba v lokalitě Pěnkov či jednotlivá pole místo současných lánů.
zdroj: kontaminace.cenia.cz

Zde občané Karlovic před více než 80-ti lety nakupovali.