Kronika

Přinášíme vám možnost ohlédnutí zpět prostřednictvím zápisů v kronice.
Zveřejněny jsou zápisy od roku 1992, kdy se Karlovice opět staly samostatnou obcí.
Pokud máte zájem prohlédnout si starší zápisy, jejich kopie jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Rok 1992

Rok 1993