Historie SDH Karlovice

Milníky v dějinách požární ochrany a SDH Karlovice
1755
Patent císařovny Marie Terezie
Podle tohoto dokumentu se ten, kdo odmítl pomoc při zdolávání ohně trestal „pracemi v železech či žalářem“.
1785 Patent císaře Josefa II.
Obsáhlý patent řešil vše. Od prevence přes zdolávání požárů až po odstraňování škod.
1853 Vznik prvního profesionálního sboru
Magistrát přijal 30 hasičů, kteří ovšem museli zároveň sloužit jako metaři.
1864 První sbor dobrovolných hasičů
Vznikl ve Velvarech na Kladensku.
1905 Založení sboru v Karlovicích
Karlovice mají vlastní sbor. Sice zatím bez techniky, ale členové již pilně cvičí.
1907 Zakoupení první stříkačky
Důležité datum. Od tohoto roku má sbor potřebné vybavení.