SDH Karlovice

Sbor dobrovolných hasičů Karlovice byl založen v roce 1905. Kromě úkolů v požární ochraně se věnuje rozvíjení spolkového života v obci, je rovněž nositelem tradic. Členové sboru například pořádají masopustní průvod a pouťovou zábavu, podílejí se také na programech pro děti.

Informace o sboru
Počet členů: 23
Starosta sboru: Tomáš Zaoral
Velitel sboru: Radim Tomášek

Jan Květák: Zasloužilý hasič, legenda sboru
Jan Květák byl členem SDH od roku 1948. Zastával snad všechny funkce od práce s mládeží, přes strojníka a velitele až po starostu sboru. Na úrovni okrsku dlouhodobě vykonával funkci hospodáře. Za svou dlouholetou aktivní činnost získal mimo jiné také Medaili svatého Floriána a Medaili Za mimořádné zásluhy.
Nositel titulu Zasloužilý hasič zemřel 12. července 2012.