Zatupitelstvo

Ve volbách, které se konaly dne 23. a 24. září 2022 bylo zvoleno sedmičlenné Zastupitelstvo obce v následujícím složení:
Ing. Jan Malota, MBA, nezávislý kandidát – 97 hlasů
Lubomír Řehůřek, nezávislý kandidát – 94 hlasů
Ing. Marek Polášek, Ph.D., nezávislý kandidát – 80 hlasů
Mgr. Kristýna Olexová, nezávislý kandidát – 75 hlasů
Jiří Nevjelík, nezávislý kandidát – 73 hlasů
Zdeněk Paštěka, nezávislý kandidát – 56 hlasů
Mgr. Jaroslav Janečka, nezávislý kandidát – 41 hlasů

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce dne 17.10.2022 byli zvoleni:
Lubomír Řehůřek – starosta
Ing. Jan Malota, MBA – místostarosta
Ing. Marek Polášek, Ph.D.
Mgr. Kristýna Olexová
Zdeněk Paštěka – předseda finančního výboru
Jiří Nevjelík – předseda kontrolního výboru
Mgr. Jaroslav Janečka