Zatupitelstvo

Ve volbách, které se konaly dne 10. a 11. října 2014 bylo zvoleno sedmičlenné Zastupitelstvo obce v následujícím složení:
Lubomír Řehůřek, Karlovice 84, nezávislý kandidát – 96 hlasů
Zdeněk Paštěka, Karlovice 88, nezávislý kandidát – 87 hlasů
Tomáš Zaoral, Karlovice 55, nezávislý kandidát – 70 hlasů
Mgr. Jaroslav Janečka, Karlovice 4, nezávislý kandidát – 63 hlasů
Miroslava Smělíková, Karlovice 68, nezávislý kandidát – 60 hlasů
Radim Tomášek, Karlovice 90, nezávislý kandidát – 54 hlasů
Marie Kašpaříková, Karlovice 83, nezávislý kandidát – 49 hlasů

Dne 3. 11. 2014 podala rezignaci na svou funkci paní Marie Kašpaříková, Karlovice 83, nezávislý kandidát – 49 hlasů. Jako náhradník byl zvolen pan Ing. Alois Kolář, Karlovice 58, nezávislý kandidát – 67 hlasů.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce dne 6.11.2014 byli zvoleni:
Lubomír Řehůřek – starosta
Zdeněk Paštěka – místostarosta
Mgr. Jaroslav Janečka – předseda finančního výboru
Ing. Alois Kolář – předseda kontrolního výboru
Miroslava Smělíková
Tomáš Zaoral
Radim Tomášek