Zatupitelstvo

Ve volbách, které se konaly dne 5. a 6. října 2018 bylo zvoleno sedmičlenné Zastupitelstvo obce v následujícím složení:
Lubomír Řehůřek, Karlovice 84, nezávislý kandidát – 100 hlasů
Zdeněk Paštěka, Karlovice 88, nezávislý kandidát – 92 hlasů
Tomáš Zaoral, Karlovice 55, nezávislý kandidát – 75 hlasů
Mgr. Jaroslav Janečka, Karlovice 4, nezávislý kandidát – 65 hlasů
Miroslava Smělíková, Karlovice 68, nezávislý kandidát – 49 hlasů
Radim Tomášek, Karlovice 90, nezávislý kandidát – 65 hlasů
Jiří Nevjelík, Karlovice 71, nezávislý kandidát – 77 hlasů

 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce dne 1.11.2018 byli zvoleni:
Lubomír Řehůřek – starosta
Zdeněk Paštěka – místostarosta
Mgr. Jaroslav Janečka – předseda finančního výboru
Jiří Nevjelík – předseda kontrolního výboru
Miroslava Smělíková
Tomáš Zaoral
Radim Tomášek