Staré fotky

Tato stránka je pomyslnou obrazovou kronikou naší obce. Postupně zde budou zařazovány fotografie, které se nám podaří dohledat.
Pokud i vy nějakou vlastníte, a chcete se o ni podělit s ostatními, přineste ji na obecní úřad. Po digitalizaci vám bude vrácena zpět.