Úřední deska

Aktuální dokumenty

Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
(vyvěšeno:9.2.2018, sňato:19.2.2018)

Mimořádná veterinární opatření – nařízení Státní veterinární správy

Rozpočet, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtové provizorium

Návrh rozpočtu na rok 2018
(vyvěšeno: 2.2.2018)

Rozpočtové provizorium
(vyvěšeno: 22.12.2017)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019
(schváleno: 11.5.2017, usn. č. 04/25/2017)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2019
(vyvěšeno: 20.3.2017)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Usnesení  z jednání Zastupitelstva obce r. 2017

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva č. 1
Veřejnoprávní smlouva č. 2

Obecně závazné vyhlášky

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

OZV 01/2013
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku ze psů.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.