Úřední deska

Aktuální dokumenty
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.

Volby do zastupitelstev krajů 2.10 a 3.10.2020
(vyvěšeno: 17.9.2020, bude sňato: 3.10.2020)
- doba a místo konání voleb do ZO

Volby do zastupitelstev krajů 2.10. a 3.10.2020
(vyvěšeno: 18.8.2020, bude sňato: 3.10.2020)
- počet a sídlo volebních okrsků, stanovení zapisovatele okrskové komise

Volby do zastupitelstev krajů 2. 10. a 3. 10. 2020
(vyvěšeno: 3.8.2020, bude sňato: 3.10.2020)
- počet členů volební komise

Kupní smlouva - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním kategorie 01
(vyvěšeno: 20.5.2020, bude sňato: 31.12.2020)

Závěrečný účet za rok 2019
(vyvěšeno: 11.6.2020, bude sňato: 30.6.2021)
- rozvaha za rok 2019
- výkaz zisku a ztrát za rok 2019
- příloha za rok 2019
- FIN 2-12 za rok 2019
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
- Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje
- Přehled úvěrů a půjček za rok 2019
- Poskytnuté dotace za rok 2019
- Inventarizační zpráva za rok 2019

Smlouva o dílo – Rekonstrukce budovy obecního úřadu Karlovice
(vyvěšeno: 18.3.2020, bude sňato: 31.12.2020)

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
(vyvěšeno: 10.12.2019, sňato: 31.12.2022)

Výzva-neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Karlovice u Zlína
- seznam k 1. 2. 2020
(vyvěšeno: 24.2.2020, bude sňato:31.12.2023)

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – Nařízení obecné povahy
(vyvěšeno: 4.4.2019, bude sňato: 31.12.2022)

Rozpočet
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek – 17-19.00 hod.

Rozpočet na rok 2020
(vyvěšeno: 19.12.2020, bude sňato: 31.3.2021)
Návrh rozpočtu na r. 2020
(vyvěšeno: 2.12.2019, bude sňato: 19.12.2019)

Střednědobý výhled rozpočtu
-
v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-22
(vyvěšeno. 19.12.2019, bude sňato: 31.12.2020)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022
(vyvěšeno: 2.12.2019, bude sňato: 19.12.2019)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Rozpočtové opatření
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v době úředních hodin – pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Rozpočtové opatření č. 1 – vyvěšeno: 11.5.2020, bude sňato: 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 2 – vyvěšeno: 12.6.2020, bude sňato: 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 3 – vyvěšeno: 10.7.2020, bude sňato: 31.3.2021
Rozpočtové opatření č. 4 – vyvěšeno: 18.9.2020, bude sňato: 31.3.2021

Usnesení Zastupitelstva obce 2020
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 14.zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
(schváleno: 23.1.2020, vyvěšeno: 25.1.2020, bude sňato: 31.1.2021)
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek: 17-19 hodin)

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva (přestupky)
- část I, část II, část III
(vyvěšeno: 10.4.2019, bude sňato: 10.4.2024)

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)
Veřejnoprávní smlouva č. 2
(vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Obecně závazné vyhlášky
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny-pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

OZV 3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 03/2019 o místním poplatku ze psů

OZV 2/2019
Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice

OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 01/2019, kterou se vydává požární řád obce

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.

Žádost o informace – zák.106/1999 Sb.
- Žádost o informaci – 1/2019