Úřední deska

Aktuální dokumenty

Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření
vyvěšeno: 13.7.2017, sňato: 29.7.2017

Mimořádná veterinární nařízení
vyvěšeno:3.7.2017, sňato: 21.7.2017)
- Nařízení Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
- Zamořena oblast okres Zlín – situační mapa

Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření
- Nařízení SVS
- Pásmo zamoření – situační mapa
- Africký mor prasat – evidence zvířat v drobných chovech
(
vyvěšeno: 29.6.2017, sňato: 15.7.2017)

Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN
(vyvěšeno: 20.2.2017)
Seznam vlastníků

Rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2019
(vyvěšeno: 20.3.2017)
Rozpočet na rok 2017
schváleno: 6.3.2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
(vyvěšeno: 17.2.2017, sňato: 6.3.2017)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Usnesení  z jednání Zastupitelstva obce r. 2017

Usnesení z 23.zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Obecně závazné vyhlášky

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

OZV 01/2013
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku ze psů.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.