Úřední deska

Aktuální dokumenty
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.

Pozvánka na 6. Zastupitelstvo obce Karlovice
( vyvěšeno: 17.5.2019, bude sňato: 27.5.2019)

Volby do Evropského parlamentu – doba a místo konání voleb
(vyvěšeno: 9.5.2019, bude sňato: 25.5.2019)

Porovnání ceny vodného a stočného za rok 2018
(vyvěšeno: 2.5.2019, bude sňato: 4.6.2019)

Moravská vodárenská, a.s.
- kalkulace ceny pro vodné za rok 2018
(vyvěšeno: 29.4.2019, bude sňato: 31.5.2019)

Veřejná vyhláška – daň za nemovitosti
(
vyvěšeno: 25.4.2019,. bude sňato: 27.5.2019)
- příloha č. I
- příloha č. II
- příloha č. III

OBEC KARLOVICE DĚKUJE ZLÍNSKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI „OPRAVA KNIHOVNY“ VE VÝŠI 121 000,- Kč
(vyvěšeno: 24.4.2019, bude sňato: 31.12.2019)

Návrh závěrečného účtu za rok 2018
(vyvěšeno: 18.4.2019, bude sňato: 6.5.2019)
- FIN 2-12 za rok 2018
- Rozvaha za rok 2018
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2018
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Volby do Evropského parlamentu-počet volebních okrsků, stanovení zapisovatele
(vyvěšeno: 9.4.2019, bude sňato: 25.5.2019)

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – Nařízení obecné povahy
(vyvěšeno: 4.4.2019, bude sňato: 31.12.2022)

Výzva – neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Karlovice u Zlína
- rozpis pozemků
(
vyvěšeno: 4.4.2019, bude sňato: 31.12.2023)

OBEC KARLOVICE DĚKUJE ZLÍNSKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ DOTACE NA „VYBAVENÍ JSDHO OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY“ VE VÝŠI 77259,- Kč
(vyvěšeno: 29.3.2019, bude sňato: 31.12.2019)

Volby do Evropského parlamentu – počet členů volební komise
(vyvěšeno: 25.3.2019, bude sňato: 25.5.2019)

Závěrečný účet obce za rok 2017
(vyvěšeno: 25.5.2018, sňato: 30.6.2019)

FIN 2-12 za rok 2017
- Rozvaha za rok 2017
Výkaz zisku a ztrát za rok 2017
Příloha za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017
Finanční vypořádání za rok 2017 – dotace na volby do PS PČR
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
(vyvěšeno: 9.5.2018, sňato: 24.5.2018)
- FIN 2-12 za rok 2017
- Rozvaha za rok 2017
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2017
- Příloha za rok 2017
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017
- Finanční vypořádání za rok 2017 – dotace na volby do PS PČR

Rozpočet
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek – 17-19.00 hod.

Rozpočet r. 2019
(vyvěšeno: 20.12.2018, bude sňato: 31.3.2020)
Návrh rozpočtu na r. 2019
(vyvěšeno: 4.12.2018, sňato: 20.12.2018)

Střednědobý výhled rozpočtu
-
v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021
(vyvěšeno: 20.12.2018, bude sňato: 31.12.2021)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2021
(vyvěšeno: 4.12.2018, sňato: 20.12.2018)
Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019
(vyvěšeno: 4.12.2018, sňato:20.12.2020)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Rozpočtové opatření
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v době úředních hodin – pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Rozpočtové opatření č. 1 - vyvěšeno: 25.1.2019, bude sňato: 31.3.2020
Rozpočtové opatření č. 2 - vyvěšeno: 23.4.2019, bude sňato: 31.3.2020

Usnesení Zastupitelstva obce 2019
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
(schváleno: 22.1.2018, vyvěšeno: 23.1.2018, sňato: 31.1.2019)
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva (přestupky)
- část I, část II, část III
(vyvěšeno: 10.4.2019, bude sňato: 10.4.2024)

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)
Veřejnoprávní smlouva č. 2
(vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Obecně závazné vyhlášky
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny-pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Návrh OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 01/2019, kterou se vydává požární řád obce
(vyvěšeno: 25.1.2019, bude sňato: 11.2.2019)

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

OZV 01/2013
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku ze psů.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.