Úřední deska

Aktuální dokumenty

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství-Návrh opatření obecné povahy
(vyvěšeno: 15.9.2017, sňato: 2.10.2017)

Pozvánka na 29. Zastupitelstvo obce Karlovice
(vyvěšeno: 11.9.2017, sňato: 18.9.2017)

Veřejná vyhláška – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Karlovice u Zlína
(vyvěšeno: 6.9.2017, sňato: 5.10.2017)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-počet a sídlo volebního okrsku, stanovení zapisovatele okrskové volební komise
(vyvěšeno. 5.9.2017, sňato: 21.10.2017)

Nařízení státní veterinární správy – mimořádná opatření
Vzor objednávky laboratorního vyšetření
Vzor veterinárního osvědčení pro živočišné produkty
(vyvěšeno: 30.9.2017, sňato: 16.9.2017)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
(vyvěšeno: 18.8.2017, sňato: 21.10.2017)

Oznámení O rozšíření obvodu KoPÚ Karlovice u Zlína o parcely č. 603/5 a 2036/16 v navazujícím k.ú. Komárov u Napajedel
(vyvěšeno: 14.8.2017, sňato: 30.8.2017)

Nařízení státní veterinární správy – mimořádná opatření
(vyvěšeno: 9.8.2017, sňato: 25.8.2017)
Nařízení státní veterinární správy – mimořádná opatření
(vyvěšeno: 9.8.2017, sňato: 25.8.2017)
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje
(vyvěšeno: 2.8.2017, sňato: 29.8.2017)

Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN
(vyvěšeno: 20.2.2017)
Seznam vlastníků

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2016
(schváleno: 11.5.2017, usn.č. 03/25/2017)
Závěrečný účet za rok 2016
Výkaz FIN 2-12 za rok 2016
Rozvaha rok 2016
Výkaz zisku a ztrát za rok 2016
Příloha 2016
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Inventarizační zpráva za rok 2016
- Finanční vypořádání za rok 2016
dotace Územní plán
dotace Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
dotace knihovna podprogram VISK3

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 a účetní závěrka obce za rok 2016
(vyvěšeno: 24.4.207, sňato: 10.5.52017)
Závěrečný účet za rok 2016
Výkaz FIN 2-12 za rok 2016
Rozvaha rok 2016
Výkaz zisku a ztrát za rok 2016
Příloha 2016
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Inventarizační zpráva za rok 2016
- Finanční vypořádání za rok 2016
dotace Územní plán
dotace Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
dotace knihovna podprogram VISK3

Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019
(schváleno: 11.5.2017, usn. č. 04/25/2017)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2019
(vyvěšeno: 20.3.2017)

Rozpočet na rok 2017
schváleno: 6.3.2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
(vyvěšeno: 17.2.2017, sňato: 6.3.2017)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Usnesení  z jednání Zastupitelstva obce r. 2017

Usnesení z 23.zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Obecně závazné vyhlášky

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

OZV 01/2013
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku ze psů.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.