Úřední deska

Aktuální dokumenty

Volby prezidenta České republiky – stanovení minimálního počtu členů VK
(vyvěšeno: 13.11.2017, sňato: 27.1.2018)

Nařízení Státní veterinární správy
(vyvěšeno: 13.11.2017, sňato: 29.11.2017)

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství
(vyvěšeno: 8.11.2017, sňato: 24.11.2017)

Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019
(schváleno: 11.5.2017, usn. č. 04/25/2017)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2019
(vyvěšeno: 20.3.2017)

Rozpočet na rok 2017
schváleno: 6.3.2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
(vyvěšeno: 17.2.2017, sňato: 6.3.2017)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Usnesení  z jednání Zastupitelstva obce r. 2017

Usnesení z 23.zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva č. 1
Veřejnoprávní smlouva č. 2

Obecně závazné vyhlášky

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

OZV 01/2013
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku ze psů.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.