Úřední deska

Aktuální dokumenty

Nařízení Státní veterinární správy
(vyvěšeno: 22.2.2018) + mapa oblasti

Rozpočet
Rozpočet na rok 2018
(schváleno: 03/34/2018, dne 19.2.2018, vyvěšeno: 19.2.2018, sňato: 31.3.2019, v listinné podobě lze nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hodin)
Návrh rozpočtu na rok 2018
(vyvěšeno: 2.2.2018, sňato:19.2.2018, v listinné podobě lze nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hodin)
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium
(schváleno: 18.12.2017, usn. č. 05/33/2017, vyvěšeno: 20.12.2017, sňato: 31.3.2018, v listinné podobě lze nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí,čtvrtek 17-19 hod.)
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
(schváleno: 04/34/2018, dne 19.2.2018, vyvěšeno: 19.2.2018, sňato: 31.3.2019), v listinné podobě lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2020
(vyvěšeno: 2.2.2018, sňato: 19.2.2018, v listinné podobě lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.)
Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Usnesení  z jednání Zastupitelstva obce 2018

Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva obce

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
(schváleno: 22.1.2018)

Veřejnoprávní smlouvy r. 2017

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)
Veřejnoprávní smlouva č. 2
(
vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)

Obecně závazné vyhlášky

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

OZV 01/2013
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku ze psů.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.