Úřední deska

Aktuální dokumenty
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.

Veřejná vyhláška – kanalizační řád veřejné kanalizace v obci Karlovice
(vyvěšeno: 16.5.2022, bude sňato: 1.6.2022)

Návrh závěrečného účtu obce Karlovice
(vyvěšeno: 6.5.2022, bude sňato: 30.5.2022)
- rozvaha za rok 2021
- výkaz zisku a ztrát za rok 2021
- příloha za rok 2021
- FIN 2-12 za rok 2021
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2021
- Finanční vypořádání za rok 2021
- Přehled úvěrů a zápůjček za rok 2021
- Inventarizační zpráva za rok 2021

 

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2022
(vyvěšeno: 29.4.2022, bude sňato: 30.5.2022)
- informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022 – zde
- informace ke zpřístupnění hromadného předpisového seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022 – zde

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce – Moravská vodárenská, a.s.
(vyvěšeno: 29.4.2022, bude sňato: 31.5.2022)

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce – Obec Karlovice
(vyvěšeno: 29.4.2022, bude sňato: 31.5.2022)

závěrečný účet za rok 2020
(vyvěšeno: 31.5.2021, bude sňato: 30.6.2022)

Rozvaha za rok 2020
Výkaz zisku a ztrát za rok 2020
Příloha za rok 2020
Fin 2-12 za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Finanční vypořádání za rok 2020
Inventarizační zpráva za rok 2020
Přehled úvěrů a půjček za rok 2020

Směna pozemků
(vyvěšeno: 13.5.2021, bude sňato: 29. 5. 2021)

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
(vyvěšeno: 10.12.2019, sňato: 31.12.2022)

Výzva-neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Karlovice u Zlína
- seznam k 1. 2. 2020
(vyvěšeno: 24.2.2020, bude sňato:31.12.2023)

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – Nařízení obecné povahy
(vyvěšeno: 4.4.2019, bude sňato: 31.12.2022)

Rozpočet
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek – 17-19.00 hod.

Rozpočet r. 2022
(vyvěšeno: 17.12.2021, bude sňato: 31.3.2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
(vyvěšeno: 1.12.2021, bude sňato: 15.12.2021)

Střednědobý výhled rozpočtu
-
v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025
(vyvěšeno: 17.12.2021, bude sňato: 31.3.2025)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2025
(vyvěšeno: 1.12.2021, bude sňato: 16.12.2021)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Rozpočtové opatření
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v době úředních hodin – pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Rozpočtové opatření č. 1 - vyvěšeno: 19.2.2021, bude sňato: 31. 3. 2022
Rozpočtové opatření č. 2 – vyvěšeno: 9.4.2021, bude sňato: 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. 3 - vyvěšeno: 1.6.2021, bude sňato: 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. 4 - vyvěšeno: 28.6.2021, bude sňato: 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. 5 – vyvěšeno: 1.9.2021, bude sňato: 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. 6 – vyvěšeno: 12.10.2021, bude sňato: 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. 7 – vyvěšeno: 17.12.2021, bude sňato: 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. 8: vyvěšeno: 17.12.2021, bude sňato: 31.3.2022

Usnesení Zastupitelstva obce 2021
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 18. 2. 2021
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 8. 4. 2021
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 31.5.2021
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 24.6.2021
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 1.7.2021
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 30.8.2021
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 11.10.2021
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 22. 11. 2021
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 16. 12. 2021

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
(schváleno: 23.1.2020, vyvěšeno: 25.1.2020, bude sňato: 31.1.2021)
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek: 17-19 hodin)

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva č. 01/2021 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 9. 4. 2021, bude sňato: 9. 4. 2026

Veřejnoprávní smlouva 02/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 23.12.2020, bude sňato: 23.12.2025

Veřejnoprávní smlouva 01/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 15. 5. 2020, bude sňato: 15. 5. 2025

Veřejnoprávní smlouva (přestupky)
- část I, část II, část III
(vyvěšeno: 10.4.2019, bude sňato: 10.4.2024)

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)
Veřejnoprávní smlouva č. 2
(vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Obecně závazné vyhlášky
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny-pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

OZV zveřejněny na:

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

OZV 02/2021
Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 02/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV 01/2021
Obecně závazná vyhláška obce č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV 3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 03/2019 o místním poplatku ze psů

OZV 2/2019
Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice

OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 01/2019, kterou se vydává požární řád obce

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

Strategický rozvojový dokument obce

Program obnovy vesnice 2019-2022
Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.

Žádost o informace – zák.106/1999 Sb.
- Žádost o informaci – 1/2019

- Žádost o informaci – 1/2021
- Žádost o informaci – 2/2021

- Žádost o informaci – 1/2022
- Žádost o informaci – 2/2022
- Žádost o informaci – 3/2022