Úřední deska

Aktuální dokumenty

- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA doručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení konání veřejného projednání – zde:
(vyvěšeno: 20.6.2024, bude sňato: 30.7.2024)

Závěrečný účet obce za rok 2023
Rozvaha za rok 2023
Výkaz zisku a ztrát za rok 2023
Příloha za rok 2023
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
Finanční vypořádání za rok 2023
Přehled úvěrů a půjček v roce 2023
Inventarizační zpráva za rok 2023
(schváleno: 13.6.2024 , vyvěšeno: 14. 6. 2024, bude sňato: 30.6.2025)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2022
(vyvěšeno: 29.11.2022, bude sňato: 31.12.2024)

Smlouva o dílo – Rekonstrukce víceúčelového hřiště
(vyvěšeno: 2.9.2022, bude sňato: 31.12.2024)

Smlouva o dílo – Rekonstrukce budovy kulturního domu
(vyvěšeno: 3.6.2022, bude sňato: 31.12.2027)

Rozpočet
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek – 17-19.00 hod.
Rozpočet na rok 2024
(vyvěšeno: 15.12.2023, bude sňato: 31.12.2024)
Návrh rozpočtu na rok 2024
(vyvěšeno: 28.11.2023, sňato: 14.12.2023)

Střednědobý výhled rozpočtu
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026
(vyvěšeno: 15.12.2023, bude sňato: 31.12.2024)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025-2026
(vyvěšeno: 28.11.2023, sňato: 14.12.2023)
Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Rozpočtové opatření
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v době úředních hodin – pondělí, čtvrtek 17-19 hod.
Rozpočtové opatření č. 1/2024
(vyvěšeno: 9.2.2024, bude sňato: 31.12.2024)
Rozpočtové opatření č. 2/2024
(vyvěšeno: 12.4.2024, bude sňato: 31.12.2024)
Rozpočtové opatření č. 3/2024
(vyvěšeno: 14.6.2024, bude sňato: 31.12.2024)

Usnesení Zastupitelstva obce za r. 2024
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce dne 8.2.2024
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce dne 11. 4. 2024

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.
Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
- schváleno 7. 11. 2022, usnesení č. 03/01/2022
vyvěšeno: 8.11.2022, bude sňato: 31.1.2024
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek: 17-19 hodin)

Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva č. 01/2021 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 9. 4. 2021, bude sňato: 9. 4. 2026
Veřejnoprávní smlouva 02/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 23.12.2020, bude sňato: 23.12.2025
Veřejnoprávní smlouva 01/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 15. 5. 2020, bude sňato: 15. 5. 2025

Veřejnoprávní smlouva (přestupky)
- část I, část II, část III
(vyvěšeno: 10.4.2019, bude sňato: 10.4.2024)

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)

Veřejnoprávní smlouva č. 2
(vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Obecně závazné vyhlášky
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny-pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

OZV obce Karlovice zveřejněny na:
https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

Oznámení o vyhlášení právního předpisu – o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Karlovice
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – o místním poplatku ze psů
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 01/2019, kterou se vydává požární řád obce

Strategický rozvojový dokument obce na období 2023-2026
Strategický rozvojový dokument obce na období 2019-2022

Program obnovy vesnice 2019-2022
Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty
Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.

Žádost o informace – zák.106/1999 Sb.
- Žádost o informaci – 1/2019
- Žádost o informaci – 1/2021
- Žádost o informaci – 2/2021
- Žádost o informaci – 1/2022
- Žádost o informaci – 2/2022
- Žádost o informaci – 3/2022
- Žádost o informaci – 1/2024