Úřední deska

Aktuální dokumenty
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR – oznámení o době a místě konání voleb
(vyvěšeno: 20.9.2018, sňato: 13.10.2018)

Volby do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR – počet volebních okrsků, jmenování zapisovatele okrskové volební komise
(vyvěšeno: 21.8.2018, sňato: 6.10.2018)

Veřejná vyhláška – Státní pozemkový úřad
(vyvěšeno: 20.8.2018, sňato: 5.9.2018)

Volby do Zastupitelstev obcí – počet členů VK
(vyvěšeno: 6.8.2018, sňato: 6.10.2018)

Nabídka pozemků k pronájmu – Státní pozemkový úřad
- pravidla podání žádosti
(vyvěšeno: 30.7.2018, sňato: 1.9.2018)

OBEC KARLOVICE DĚKUJE ZLÍNSKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI „MODERNIZACE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI KARLOVICE“ VE VÝŠI 232 000,- Kč
Vyvěšeno: 1. 7. 2018
Sňato:      31. 12. 2018

 

Závěrečný účet obce za rok 2017
(vyvěšeno: 25.5.2018, sňato: 30.6.2019)

FIN 2-12 za rok 2017
- Rozvaha za rok 2017
Výkaz zisku a ztrát za rok 2017
Příloha za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017
Finanční vypořádání za rok 2017 – dotace na volby do PS PČR
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
(vyvěšeno: 9.5.2018, sňato: 24.5.2018)
- FIN 2-12 za rok 2017
- Rozvaha za rok 2017
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2017
- Příloha za rok 2017
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017
- Finanční vypořádání za rok 2017 – dotace na volby do PS PČR

Rozpočet

Rozpočet na rok 2018
(schváleno: 03/34/2018, dne 19.2.2018, vyvěšeno: 19.2.2018, sňato: 31.3.2019, v listinné podobě lze na dokument nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hodin)
Návrh rozpočtu na rok 2018
(vyvěšeno: 2.2.2018, sňato:19.2.2018, v listinné podobě lze na dokument nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hodin)
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium
(schváleno: 18.12.2017, usn. č. 05/33/2017, vyvěšeno: 20.12.2017, sňato: 31.3.2018, v listinné podobě lze na dokument nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí,čtvrtek 17-19 hod.)
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
(schváleno: 04/34/2018, dne 19.2.2018, vyvěšeno: 19.2.2018, sňato: 31.3.2019), v listinné podobě lze na dokument nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2020
(vyvěšeno: 2.2.2018, sňato: 19.2.2018, v listinné podobě lze na dokument nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.)
Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Rozpočtové opatření
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v době úředních hodin – pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4

Usnesení  z jednání Zastupitelstva obce 2018
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva obce
Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva obce
Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva obce

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
(schváleno: 22.1.2018, vyvěšeno: 23.1.2018, sňato: 31.1.2019)
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Veřejnoprávní smlouvy r. 2017

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)
Veřejnoprávní smlouva č. 2
(vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Obecně závazné vyhlášky
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny-pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

OZV 01/2013
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku ze psů.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.