Úřední deska

Aktuální dokumenty
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.

Usnesení vlády ČR – vyhlášení nouzového stavu – od 26. 11. 2021 – 0.00 hod.
- přijatá opatření platná od 26.11.2021
(vyvěšeno: 29.11.2021, bude sňato: 31.12.2021)

Veřejná vyhláška – „Rekonstrukce chodníku v obci Karlovice, k. ú. Karlovice u Zlína
(vyvěšeno: 23.11.2021, bude sňato:9.12.2021)

Obec Karlovice děkuji Zlínskému kraji za poskytnutí dotace ve výši 237 000,- Kč na projekt „Karlovice, rekonstrukce stoky C“
(vyvěšeno: 5.10.2021, bude sňato: 31.12.2021)

Obec Karlovice děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na projekt „Restaurování kamenného kříže před kaplí v Karlovicích“ ve výši 51 000,- Kč
(vyvěšeno: 17.8.2021, bude sňato: 31.12.2021)

závěrečný účet za rok 2020
(vyvěšeno: 31.5.2021, bude sňato: 31.3.2022)

Rozvaha za rok 2020
Výkaz zisku a ztrát za rok 2020
Příloha za rok 2020
Fin 2-12 za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Finanční vypořádání za rok 2020
Inventarizační zpráva za rok 2020
Přehled úvěrů a půjček za rok 2020

Obec Karlovice děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na projekt – „Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDHO Karlovice“
(vyvěšeno: 17.5.2021, bude sňato: 31.12.2021)

Kupní smlouva - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním kategorie 01
(vyvěšeno: 20.5.2020, bude sňato: 31.12.2021)

Směna pozemků
(vyvěšeno: 13.5.2021, bude sňato: 31.12.2026)

Smlouva o dílo – Rekonstrukce budovy obecního úřadu Karlovice
(vyvěšeno: 18.3.2020, bude sňato: 31.12.2021)

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
(vyvěšeno: 10.12.2019, sňato: 31.12.2022)

Výzva-neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Karlovice u Zlína
- seznam k 1. 2. 2020
(vyvěšeno: 24.2.2020, bude sňato:31.12.2023)

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – Nařízení obecné povahy
(vyvěšeno: 4.4.2019, bude sňato: 31.12.2022)

Rozpočet
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek – 17-19.00 hod.

Rozpočet r.2021
(vyvěšeno: 23.12.2020, bude sňato: 31.3.2022)
Návrh rozpočtu na rok 2021
(vyvěšeno: 4.12.2020, bude sňato: 22.12.2020)

Střednědobý výhled rozpočtu
-
v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
(vyvěšeno: 23.12.2020, bude sňato: 31.3.2022)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023
(vyvěšeno: 4.12.2020, bude sňato: 22.12.2020)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Rozpočtové opatření
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v době úředních hodin – pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Rozpočtové opatření č. 1 - vyvěšeno: 19.2.2021, bude sňato: 31. 3. 2022
Rozpočtové opatření č. 2 – vyvěšeno: 9.4.2021, bude sňato: 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. 3 - vyvěšeno: 1.6.2021, bude sňato: 31.3.2022
Rozpočtové opatření č. 4 - vyvěšeno: 28.6.2021, bude sňato: 31.3.2022

Usnesení Zastupitelstva obce 2021
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 18. 2. 2021
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 8. 4. 2021
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 31.5.2021
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 24.6.2021
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 1.7.2021
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 30.8.2021
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice konaného dne 11.11.2021

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
(schváleno: 23.1.2020, vyvěšeno: 25.1.2020, bude sňato: 31.1.2021)
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek: 17-19 hodin)

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva 02/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 23.12.2020, bude sňato: 23.12.2025

Veřejnoprávní smlouva 01/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 15. 5. 2020, bude sňato: 15. 5. 2025

Veřejnoprávní smlouva (přestupky)
- část I, část II, část III
(vyvěšeno: 10.4.2019, bude sňato: 10.4.2024)

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)
Veřejnoprávní smlouva č. 2
(vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Obecně závazné vyhlášky
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny-pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

OZV 02/2021
Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 02/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV 01/2021
Obecně závazná vyhláška obce č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV 3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 03/2019 o místním poplatku ze psů

OZV 2/2019
Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice

OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 01/2019, kterou se vydává požární řád obce

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

Strategický rozvojový dokument obce

Program obnovy vesnice 2019-2022
Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.

Žádost o informace – zák.106/1999 Sb.
- Žádost o informaci – 1/2019
- Žádost o informaci – 1/2021
- Žádost o informaci – 2/2021