Úřední deska

Aktuální dokumenty
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.

Pozvánka na 21. Zastupitelstvo obce Karlovice dne 31.5.2021
(vyvěšeno: 19.5.2021, bude sňato: 31.5.2021)

Obec Karlovice děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na projekt – „Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDHO Karlovice“
(vyvěšeno: 17.5.2021, bude sňato: 31.12.2021)

Návrh závěrečného účtu za rok 2020
(vyvěšeno: 12.5.2021, bude sňato: 28.5.2021)
- Rozvaha za rok 2020
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2020
- Příloha za rok 2020
- Fin 2-12 za rok 2020
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
- Finanční vypořádání za rok 2020
- Inventarizační zpráva za rok 2020
- Přehled úvěrů a půjček za rok 2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
(vyvěšeno: 22. 4. 2021, bude sňato: 24. 5. 2021)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2021
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021
Informace k zasílání složenek – daň z nemovitých věcí na rok 2021

Veřejná vyhláška - návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
(vyvěšeno: 7. 4. 2021, bude sňato: 19. 5. 2021)

Kupní smlouva - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním kategorie 01
(vyvěšeno: 20.5.2020, bude sňato: 31.12.2021)

Závěrečný účet za rok 2019
(vyvěšeno: 11.6.2020, bude sňato: 30.6.2021)
- rozvaha za rok 2019
- výkaz zisku a ztrát za rok 2019
- příloha za rok 2019
- FIN 2-12 za rok 2019
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
- Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje
- Přehled úvěrů a půjček za rok 2019
- Poskytnuté dotace za rok 2019
- Inventarizační zpráva za rok 2019

Smlouva o dílo – Rekonstrukce budovy obecního úřadu Karlovice
(vyvěšeno: 18.3.2020, bude sňato: 31.12.2021)

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
(vyvěšeno: 10.12.2019, sňato: 31.12.2022)

Výzva-neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Karlovice u Zlína
- seznam k 1. 2. 2020
(vyvěšeno: 24.2.2020, bude sňato:31.12.2023)

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – Nařízení obecné povahy
(vyvěšeno: 4.4.2019, bude sňato: 31.12.2022)

Rozpočet
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek – 17-19.00 hod.

Rozpočet r.2021
(vyvěšeno: 23.12.2020, bude sňato: 31.3.2022)
Návrh rozpočtu na rok 2021
(vyvěšeno: 4.12.2020, bude sňato: 22.12.2020)

Střednědobý výhled rozpočtu
-
v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023
(vyvěšeno: 23.12.2020, bude sňato: 31.3.2022)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023
(vyvěšeno: 4.12.2020, bude sňato: 22.12.2020)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Rozpočtové opatření
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v době úředních hodin – pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Rozpočtové opatření č. 1 - vyvěšeno: 19.2.2021, bude sňato:

Usnesení Zastupitelstva obce 2020
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 14.zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
(schváleno: 23.1.2020, vyvěšeno: 25.1.2020, bude sňato: 31.1.2021)
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek: 17-19 hodin)

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva 02/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 23.12.2020, bude sňato: 23.12.2025

Veřejnoprávní smlouva 01/2020 o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Karlovice
vyvěšeno: 15. 5. 2020, bude sňato: 15. 5. 2025

Veřejnoprávní smlouva (přestupky)
- část I, část II, část III
(vyvěšeno: 10.4.2019, bude sňato: 10.4.2024)

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)
Veřejnoprávní smlouva č. 2
(vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Obecně závazné vyhlášky
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny-pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

OZV 3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 03/2019 o místním poplatku ze psů

OZV 2/2019
Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice

OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 01/2019, kterou se vydává požární řád obce

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

Strategický rozvojový dokument obce

Program obnovy vesnice 2019-2022
Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.

Žádost o informace – zák.106/1999 Sb.
- Žádost o informaci – 1/2019
- Žádost o informaci – 1/2021
- Žádost o informaci – 2/2021