Úřední deska

Aktuální dokumenty
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19 hodin.

Pozvánka 9. Zastupitelstvo obce Karlovice
(vyvěšeno: 1.11.2019, sňato: 11.11.2019)

Výzva-neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Karlovice u Zlína
- seznam
(vyvěšeno: 5.9.2019, bude sňato:31.12.2023)

OBEC KARLOVICE DĚKUJE ZLÍNSKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI „OPRAVA KNIHOVNY“ VE VÝŠI 121 000,- Kč
(vyvěšeno: 24.4.2019, bude sňato: 31.12.2019)

Návrh závěrečného účtu za rok 2018
(vyvěšeno: 18.4.2019, bude sňato: 6.5.2019)
- FIN 2-12 za rok 2018
- Rozvaha za rok 2018
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2018
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství – Nařízení obecné povahy
(vyvěšeno: 4.4.2019, bude sňato: 31.12.2022)

OBEC KARLOVICE DĚKUJE ZLÍNSKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ DOTACE NA „VYBAVENÍ JSDHO OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY“ VE VÝŠI 77259,- Kč
(vyvěšeno: 29.3.2019, bude sňato: 31.12.2019)

Závěrečný účet obce za rok 2017
(vyvěšeno: 25.5.2018, sňato: 30.6.2019)

FIN 2-12 za rok 2017
- Rozvaha za rok 2017
Výkaz zisku a ztrát za rok 2017
Příloha za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017
Finanční vypořádání za rok 2017 – dotace na volby do PS PČR
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
(vyvěšeno: 9.5.2018, sňato: 24.5.2018)
- FIN 2-12 za rok 2017
- Rozvaha za rok 2017
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2017
- Příloha za rok 2017
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017
- Finanční vypořádání za rok 2017 – dotace na volby do PS PČR

Rozpočet
- v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři OÚ v úřední hodiny – pondělí, čtvrtek – 17-19.00 hod.

Rozpočet r. 2019
(vyvěšeno: 20.12.2018, bude sňato: 31.3.2020)
Návrh rozpočtu na r. 2019
(vyvěšeno: 4.12.2018, sňato: 20.12.2018)

Střednědobý výhled rozpočtu
-
v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021
(vyvěšeno: 20.12.2018, bude sňato: 31.12.2021)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2021
(vyvěšeno: 4.12.2018, sňato: 20.12.2018)
Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019
(vyvěšeno: 4.12.2018, sňato:20.12.2020)

Rozpočty předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Rozpočtové opatření
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v době úředních hodin – pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Rozpočtové opatření č. 1 - vyvěšeno: 25.1.2019, bude sňato: 31.3.2020
Rozpočtové opatření č. 2 - vyvěšeno: 23.4.2019, bude sňato: 31.3.2020
Rozpočtové opatření č. 3 – vyvěšeno: 28.5.2019, bude sňato: 31.3.2020
Rozpočtové opatření č. 4 – vyvěšeno: 23.7. 2019, bude sňato: 31.3.2019
Rozpočtové opatření č. 5 - vyvěšeno: 23.7.2019, bude sňato: 31.3.2019

Usnesení Zastupitelstva obce 2019
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Usnesení z předchozích let jsou k dispozici v archivu.

Přehled možných ohrožení na katastru obce Karlovice
(schváleno: 22.1.2018, vyvěšeno: 23.1.2018, sňato: 31.1.2019)
- v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva (přestupky)
- část I, část II, část III
(vyvěšeno: 10.4.2019, bude sňato: 10.4.2024)

Veřejnoprávní smlouva č. 1
(vyvěšeno: 4.9.2017, sňato: 4.9.2020)
Veřejnoprávní smlouva č. 2
(vyvěšeno: 2.10.2017, sňato: 2.10.2020)
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny, pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Obecně závazné vyhlášky
v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úřední hodiny-pondělí, čtvrtek 17-19 hod.

Návrh OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 01/2019, kterou se vydává požární řád obce
(vyvěšeno: 25.1.2019, bude sňato: 11.2.2019)

OZV 01/2016
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 01/2015
Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice

OZV 01/2014
Obecně závazná vyhláška č. 01/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

OZV 02/2013
Obecně závazná vyhláška č. 02/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

OZV 01/2013
Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku ze psů.

Program obnovy vesnice 2015-2019

Důležité dokumenty

Provoz komínů
Informace pro občany o podmínkách provozování spalinových cest.

Žádost o informace – zák.106/1999 Sb.
- Žádost o informaci – 1/2019