Památky

Pomník padlým v 1. světové válce
Je postaven ve spodní části obce, po pravé straně za budovou požární zbrojnice a obecního úřadu. Byl vybudován na počest padlým v první světové válce. Na kamenném podstavci je postaven kříž a ze zadní strany kříže je uveden tento nápis: K úctění památky svých drahých synů věnovali matky v roce 1928. Na přední straně jsou i uvedeni občané, kteří padly za 1. světové války.
Po pravé straně tohoto kříže je umístěna pamětní deska k ústění památky pana Mikeštíka za odbojovou činnost v období okupace za 2. světové války.
V roce 2005 při příležitosti 100 výročí založení sboru dobrovolných hasičů byl pomník v přední části upraven, byly dále vysázené okrasné dřeviny včetně vybudování přístupu k pomníku.

Pomník Jana Mikeštíka

Kříž ukončení II. světové války
Pískovcový kříž se nachází po levé straně silnice v horní části obce zvané Pěnkov směrem k farmě. Stojí před rodinným domkem č. p. 26. Byl postaven po druhé světové válce na náklady obce.

Kříž k ukončení II. světové války

Pomník ženám, které zahynuly na konci války
Památník byl vybudován v roce 2001 a nachází se po pravé straně lesní cesty od křížovatky ke Svaté vodě. Byl postaven na místě skutečné události, kde dříve toto připomínal obraz Panny Marie. Tento obraz ale v důsledku kácení lesa ztratil důstojné místo. Proto na návrh obce a doporučení okresního úřadu ve Zlíně, byl navrhnut a realizován pomníček k této události.
Po válce šly pěšky cestou ke Svaté vodě tři ženy z blízkého okolí. Jedna z nich odbočila z kamenné cesty do příkopu a lesa pro jahody. Šlápla přitom na minu, která ji spolu s dvěma ženami usmrtila. Je to památka obětem druhé světové války, kterou vybudovali společným úsilím a náklady obce Karlovice, Oldřichovice a Pohořelice. Okresní úřad přispěl k vybudování částkou 10 000 Kč. O tento pomník obec pečuje a udržuje pro zachování dalším generacím.

Památník tragické události

Pomník prvnímu starostovi obce
Na státní cestě od křižovatky ke svaté vodě po pravé straně v první části meandru je postaven kamenný pomníček k uctění památky prvního starosty obce Karlovice. Po osvobození obce 2. května 1945 bylo potřeba odvést posbíranou munici z katastru obce do obce Oldřichovice. Starosta obce zabezpečoval toto nařízení o převozu na koňském povozu. Při cestě uviděl po pravé straně vozovky protitankovou minu. Rozhodl se ji naložit na povoz. Při její uchopení došlo k výbuchu a usmrcení uvedeného občana. K této tragické události postavili občané obce pomníček, který připomíná okolo jedoucím vozidlům události konce války.

Pomník V. Válka

Žižkův dub
Velmi významným stromem je Žižkův dub v části katastru obce, sousedící s katastrem Oldřichovic. Traduje se, že u tohoto starého dubu tábořili husité v době obléhání malenovického hradu.

Žižkův dub