Anketa do ZO Karlovice – výsledky

Volby do ZO Karlovice – výsledky ankety zde:

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví (MASSCHP) ve spolupráci se Zlínským krajem nabízí občanům bezplatné zpracování žádostí o dotaci na výměnu kotlů (včetně následného vyúčtování) v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje. Kontakt – p. Dorogy 603 985 034 – info. leták zde:

Informace pro správné třídění odpadu v obci Karlovice

Informace pro správné třídění odpadu v obci Karlovice zde:

Sběrné místo – každá sobota – 10.00 – 12.00 hod.

Netřídění odpad dovezený na sb. místo:
- 1 kolečka, pytel – 20,- Kč
- pneumatika osobní auto – 20,-Kč, pneumatika nákladní auto – 40,-Kč, pneumatika      traktor – 100,-Kč
- stavební suť – 1 kolečka 40,- Kč.
Křesla a jiný nábytek je možno dovést až po předchozí domluvě s obsluhou sb. místa.
Sběr tříděného odpadu - papíru, plastů, listí, trávy, listí je zdarma.
Vstup na sb. místo – jednotlivě !!!!

Poplatky v roce 2022

Rozpis poplatků zde:

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, popř. odstranění dřevin

Termíny svozu SKO v roce 2022

Podrobný rozpis zde:

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – STUDNY NA OBECNÍCH POZEMCÍCH

Upozorňujeme občany, že voda ve studni na Pradliskách a ve studni u požární nádrže,  dle rozboru firmy Moravská vodárenská,a.s. z měsíce července 2016, NENÍ PITNÁ.  Voda překračuje povolené fyzikální a chemické ukazatele (dusičnany), zejména vykazuje nepovolené mikrobiologické ukazatele (koliformní bakterie a intestinální enterokoky).