Omezení dopravy – 19.1.2022

Omezení dopravy dne 19. 1. 2022 – zrušen spoj Zlín-Lhota-Zlín – 18-25. hod. – informace zde:

Zápis o otevření pokladniček – Tříkrálová sbírka v naší obci

Zápis zde:

Poplatky v roce 2022

Rozpis poplatků zde:

Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemov. věcí na r. 2022

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, popř. odstranění dřevin

Termíny svozu SKO v roce 2022

Podrobný rozpis zde:

Kotlíkové dotace pro občany

Kotlíkové dotace pro občany – informace zde:
Předžádosti – sběr od 11. října 2021 – kontakty zde:

Ukončení nevyhovujících kotlů na tuhá paliva od 1. 9. 2022

Podrobné informace zde:

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – STUDNY NA OBECNÍCH POZEMCÍCH

Upozorňujeme občany, že voda ve studni na Pradliskách a ve studni u požární nádrže,  dle rozboru firmy Moravská vodárenská,a.s. z měsíce července 2016, NENÍ PITNÁ.  Voda překračuje povolené fyzikální a chemické ukazatele (dusičnany), zejména vykazuje nepovolené mikrobiologické ukazatele (koliformní bakterie a intestinální enterokoky).