Archiv autora: admin

Čipování psů -19.10.2019

Nabídka čipování psů – MVDr. Martina Kašpaříková

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY-pozemkové úpravy

Upozorňujeme občany, že na základě provedení pozemkových úprav v k. ú. Karlovice u Zlína vzniká povinnost podat na Finančním úřadě ve Zlíně přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. 1. 2020 (původní parcelní čísla musíte odhlásit a nové parcelní čísla musíte přihlásit).

OBEC KARLOVICE DĚKUJI ZLÍNSKÉMU KRAJI ZA POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI „OPRAVA KNIHOVNY“ VE VÝŠI 121 000,- Kč
(vyvěšeno: 24.4.2019, bude sňato: 31.12.2019)

Svoz odpadů 2019

Rozpis svozů zde:

Poplatky 2019

Rozpis poplatků zde:

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů
(vyvěšeno: 14.5.2018, sňato: 31.12.2018)

Kontrola kotlů

Kontrola kotlů – informace zde:

E.ON – UPOZORNĚNÍ NA OŘEZ DŘEVIN

Upozornění od firmy E.ON zde:

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – STUDNY NA OBECNÍCH POZEMCÍCH

Upozorňujeme občany, že voda ve studni na Pradliskách a ve studni u požární nádrže,  dle rozboru firmy Moravská vodárenská,a.s. z měsíce července 2016, NENÍ PITNÁ.  Voda překračuje povolené fyzikální a chemické ukazatele (dusičnany), zejména vykazuje nepovolené mikrobiologické ukazatele (koliformní bakterie a intestinální enterokoky).

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Karlovice u Zlína

Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
(vyvěšeno: 24.6.2016)